Nadruk

geoCapture Polska sp. z o. o

Poznańska 105
62-052 Komornik
Polska

numer telefonu: +48 618804020
adres mailowy: info@geocapture.pl
Strona internetowa: www.geocapture.pl

what3words position: ////trennen.kalb.alge

Właściwość miejscowa:
KRS: 001091193
NIP 7773422020

Redakcja:

Odpowiedzialny za treść (zgodnie z §6 MDStV):
Friedhelm Brügge

Nota prawna:

Wszystkie informacje i szczegóły zawarte na tej stronie internetowej zostały starannie zbadane i sprawdzone. Informacje te stanowią usługę i nie zastępują osobistej porady. Ani operator tej strony internetowej, ani dostawcy zewnętrzni nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność informacji.

Wszystkie informacje są dostarczane wyłącznie do wiadomości osób odwiedzających witrynę. Ponadto odpowiedzialność jest ograniczona do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Odpowiedni dostawcy są odpowiedzialni za strony internetowe osób trzecich, do których odsyłają hiperłącza. Operator tej witryny nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron internetowych osób trzecich. Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na wygląd i treść stron, do których prowadzą linki. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki na naszej stronie głównej i nie przyjmujemy ich treści jako własnych. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków na naszej stronie głównej oraz wszystkich treści stron, do których prowadzą banery i grafiki na naszej stronie głównej.
Ponadto, niniejsza strona internetowa mogła zostać połączona z inną stroną internetową za pomocą hiperłącza bez wiedzy operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, prezentację lub jakiekolwiek powiązania ze stronami internetowymi osób trzecich.

Ponadto operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w udostępnianych informacjach. Z tematów opisanych w niniejszej dokumentacji nie można wywodzić żadnych roszczeń prawnych.

Treść i struktura tej strony internetowej są chronione prawem autorskim. Powielanie treści lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub obrazów, wymaga uprzedniej wyraźnej zgody operatora i jego partnerów. Treść nie może być powielana i/lub publikowana lub przechowywana w systemie informatycznym, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody autora.

Wszystkie dane osobowe będą traktowane jako poufne. Podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych i indywidualnych informacji przestrzegamy przepisów ustawowych federalnej ustawy o ochronie danych i ustawy o usługach telekomunikacyjnych. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu, przetwarzaniu lub przekazywaniu jego danych, w tym w celach marketingowych, pisząc na powyższy adres, lub wycofać swoją zgodę.