Cyfrowy zapis czasu pracy z geoCapture
DIGITALNA REJESTRACJA CZASU PRACY

REJESTROWANIE CZASU PRACY W FORMIE DIGITALNEJ

REJESTRACJA CZASU PRACY W CLOUD

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pracodawcy są zobowiązani do rejestrowania czasu pracy swoich pracowników. Dzięki cyfrowemu systemowi rejestrowania czasu pracy od geoCapture, rejestracja czasu pracy staje się automatyczna i zgodna z wytycznymi TSUE! Często firmy zatrudniające pracowników mobilnych lub pracujących na budowach rejestrują czas pracy za pomocą kart pracy. Jest to skomplikowane i nieprecyzyjne. Z geoCapture Twoje śledzenie czasu pracy staje się cyfrowe, a tym samym prostsze, szybsze i dokładniejsze.


REJESTRACJA CZASU PRACY ONLINE

Ręcznie pisane arkuszy czasu pracy są czasochłonne, niedokładne i nieaktualne. Dzięki digitalnej rejestracji czasu pracy geoCapture, otrzymujesz czasy pracy dla swoich placów budowy i projektów w czasie rzeczywistym, z dokładnością do minuty.

Kalendarz nieobecności można wykorzystać do zapisywania urlopów, chorób i złej pogody i zawsze mieć wgląd w sytuację.

System automatycznie oblicza za Ciebie wydatki i dodatki. Wszystkie dane są automatycznie przekazywane do księgowości płacowej. Pozwala to zaoszczędzić ogromną ilość czasu przy comiesięcznym rozliczaniu listy płac.

DIGITALNA REJESTRACJA CZASU PRACY DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

geoCapture oferuje właściwe rozwiązanie dla każdego wymogu rejestracji czasu pracy. Wszystkie opcje zapisu czasu geoCapture można ze sobą łączyć. Dzięki temu rejestracja czasu pracy jest maksymalnie uniwersalna i dostosowuje się do Twoich potrzeb.


W drodze przez aplikację

Smartphone Icon

 

Dzięki aplikacji geoCapture Twoi pracownicy mogą szybko i łatwo wprowadzać i usuwać dane za pomocą smartfona. Aplikacja rozpoznaje pracownika i prosi tylko o tyle informacji, ile jest absolutnie konieczne. Dzięki temu naliczanie czasu pracy za pomocą naszej aplikacji jest niezwykle łatwe, szybkie i elastyczne.

 


Bezpośrednio w pojeździe

Icon Fahrzeug

 

Pracownicy mobilni mogą w łatwy i wygodny sposób dokonywać wpisów w pojeździe za pomocą modułu rejestracji czasu pracy. Wystarczy, że pracownik przyłoży swój chip do modułu i może jechać bezpośrednio na plac budowy lub do klienta.

 


W biurze na terminalu

Icon Wandterminal

 

Twoi pracownicy stemplują swój czas pracy za pomocą chipa RFID na terminalu ściennym w biurze lub w warsztacie. W tym celu wystarczy wybrać odpowiedni typ stempla "przychodzący" lub "odchodzący" i przytrzymać chip przed modułem.

 


Automatycznie przez GPS

Icon GPS

 

Automatyczne stemplowanie poprzez GPS umożliwia szczególnie prostą formę rejestracji czasu. Tutaj nadajnik GPS zainstalowany w pojeździe służy jako podstawa do rejestracji czasu. System rozpoznaje lokalizację i czas postoju pojazdu. Gdy tylko pojazd wjedzie lub opuści plac budowy, w systemie generowane jest stemplowanie czasu. W ten sposób godziny pracy są jednocześnie przypisane bezpośrednio do projektu.

 


Poprzez formę digitalną

Icon Formular

 

Formularze digitalne geoCapture służą również jako podstawa do stemplowania czasu. Pracownik wygodnie wpisuje na tablecie lub smartfonie przepracowane godziny, przerwy czy czas dojazdu. Z informacji zawartych w formularzu generowany jest w systemie stemplowanie czasu.

 


Przez tachograf ciężarówki

LKW Icon

 

Dzięki geoCapture można wykorzystać czasy jazdy, załadunku i odpoczynku do rejestrowania godzin pracy. Bez żadnego wysiłku. Jak zwykle tachograf jest obsługiwany przez kierowcę. geoCapture automatycznie stempluje w tle czas pracy i przerwy.

 

PRZEGLĄD OPCJI REJESTRACJI CZASU PRACY

Typ urządzenia Zastosowanie
Terminal ścienny Biuro, warsztat
Nadajnik GPS w samochodzie Plac budowy, montaż, serwis
Aplikacja na tablet, smartfon lub komputer Biuro, plac budowy, montaż, serwis, biuro domowe
Tachograf ciężarówki

Ciężarówka

 

POPROŚ O WYCENĘ TERAZ!

Zacznij już teraz z cyfrową rejestracją czasu pracy geoCapture.

 Zapytaj o ofertę


INTERFEJSY DO REJESTRACJI CZASU PRACY

Ręczne przekazywanie danych do doradcy podatkowego, biura płac czy księgowości kosztów jest czasochłonne i podatne na błędy. Dzięki geoCapture transfer danych jest całkowicie digitalny. Bezpośrednie przekazywanie godzin pracy i dodatków jest bardzo łatwe dzięki licznym interfejsom do programów płacowych takich jak DATEV, Lohn-AG, Sage, GDI czy Addison. Dzięki naszym interfejsom do BPS, DATAflor lub BRZ otrzymujesz godziny pracy maszyn lub wozokilometry do przeliczenia. W ten sposób możesz wykorzystać zalety rejestracji czasu pracy geoCapture również w swoim oprogramowaniu budowlanym.

Dla programistów geoCapture oferuje liczne API umożliwiające dostęp do danych za pośrednictwem usług internetowych.

CREMERS GALABAU - MOBILNY CZAS PRACY PO PROSTU SZYBKO ZAREJESTROWANY

Dzięki geoCapture, rejestracja czasu pracy w firmie Cremers GmbH jest znacznie uproszczona i bardziej opłacalna. Specyficzne dla branży cechy kalkulacji płac w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu są już zapisane w geoCapture. Bezproblemowy import danych z geoCapture do DATAflor zapewnia szczególnie wydajną pracę przy rozliczaniu wynagrodzeń oraz przy rozliczaniu po zleceniu klienta.

"Długo szukaliśmy, aż znaleźliśmy odpowiednie rozwiązanie. Rozwiązanie, które nie wymaga wiele wysiłku od pracowników na zewnątrz, ale także w biurze, jest niezawodne i jednocześnie nieskomplikowane." - Ralf Cremers, założyciel firmy Cremers Grüngestaltung und Landschaftsbau GmbH

POPROŚ O WYCENĘ TERAZ!

Przekonany? Poproś teraz o indywidualną ofertę na rejestrację czasu pracy geoCapture.

 Zapytaj o ofertę

DOCELOWE CZASY PRACY, MODELE CZASU PRACY, RODZAJE WYNAGRODZEŃ

W geoCapture tworzony jest model czasowy dla dziennego planowanego czasu pracy. Inaczej może być w przypadku pracowników przemysłowych, uczniów, pracowników tymczasowych czy personelu sprzątającego. Dodatkowo można zdefiniować zaokrąglanie czasu pracy lub przerw. W modelu czasowym zapisane są również uniwersalne reguły dotyczące czasów jazdy oraz czasów przezbrojenia.

Na koniec dnia można zobaczyć poprzez rzeczywiste czasy, kto zakończył swój czas pracy lub który pracownik przepracował więcej lub mniej. Szczególnie w branży budowlanej występują sezonowe różnice w czasie pracy. W geoCapture można zapisać różne czasy pracy dla lata i zimy.

Każdej czynności, takiej jak praca, jazda czy ustawianie, przypisany jest typ płacy, który przekazywany jest do programu płacowego. Tworzysz takie same typy płac jak w programie płacowym. Dzięki interfejsom do różnych programów płacowych, takich jak DATEV, geoCapture bardzo upraszcza rozliczanie płac. Ręczne wpisy lub obliczenia dotyczące dodatków należą do przeszłości.

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE CZASÓW JAZDY I MONTAŻU

Dzięki indywidualnie zapisanym zasadom jazdy, geoCapture można dostosować do swoich potrzeb. Czas jazdy jest automatycznie określany przez pojazd i wyświetlany w czasach pracy.

Przechowując własne zasady jazdy, określasz, czy przejazdy są płatne, czy odliczane od czasu pracy. Możesz śledzić czasy jazdy dla każdego ze swoich projektów i odpowiednio je fakturować.

Poprzez powiązanie pojazdu i pracownika, geoCapture automatycznie rozpoznaje czas jazdy, miejsca pracy i noclegów. W ten sposób określane są rodzaje płac, które za pośrednictwem interfejsów przekazywane są do różnych programów płacowych, takich jak DATEV.

AUTOMATYCZNE OKREŚLANIE DODATKÓW

Sprawdzanie i księgowanie wydatków i dodatków to dużo pracy dla działu płac. Dzięki geoCapture oszczędzasz sobie tej pracy. Przechowujesz zasady księgowania dla wszystkich rodzajów wydatków lub dodatków wypłacanych w Twojej firmie. Po naciśnięciu przycisku wszystkie warunki są sprawdzane i automatycznie księgowane.

Poprzez powiązanie pojazdu i pracownika, geoCapture automatycznie określa czas jazdy, miejsca pracy i noclegów.

Z reguły dodatki są regulowane w porozumieniu zakładowym, układzie zbiorowym lub umowie o pracę i nie muszą być przedmiotem wniosku pracownika. W przypadku wyjątków Twoi pracownicy składają wnioski o dodatki całkowicie digitalnie za pośrednictwem aplikacji geoCapture. Zatwierdzanie odbywa się również digitalnie.

MODELE CZASOWE - REGUŁY REJESTRACJI CZASU PRACY

Modele czasowe zawierają liczne ustawienia docelowych czasów pracy. Można ustawić dzienny lub tygodniowy czas pracy. Określono również potrącanie przerw w pracy. Reguły zaokrąglania mogą być stosowane w celu zapewnienia przestrzegania przez pracowników zasad dotyczących rozpoczęcia i zakończenia pracy.

W rejestracji czasu w geoCapture można stosować różne modele czasu, np. dla sezonowo różnych czasów pracy według daty. Po zdefiniowaniu modeli czasowych i harmonogramów, zmiana pomiędzy letnim i zimowym czasem pracy działa całkowicie automatycznie.

Rozpoznawanie i rozliczanie czasu jazdy kierowców i współkierowców jest również sterowane poprzez modele czasowe rejestracji czasu pracy. Gdy pracownik stempluje w pojeździe, wbudowany nadajnik GPS określa czas jazdy i odległość do i z placu budowy.

GODZINY I KONTA URLOPOWE

System rejestracji czasu pracy oblicza pozostały urlop dla wszystkich pracowników. Prawo do urlopu jest zapisywane w bazie danych osobowych. Pracownik może przeglądać swoje konto urlopowe za pośrednictwem aplikacji.

W wynagrodzeniu za pracę w budownictwie często zamiast urlopu rocznego księguje się urlop miesięczny. Podobnie jest z firmą SOKA-Bau, z którą należy się rozliczyć. Obie funkcje specjalne są obsługiwane przez rejestrację czasu pracy w geoCapture.

Bieżący zapas godzin nadliczbowych przypadających na pracownika prowadzony jest na kontach czasu pracy. Godziny nadliczbowe ustala się na podstawie normalnego czasu pracy oraz godzin przepracowanych i księguje na koncie godzin poprzez rozliczenie miesiąca. Dla każdego pracownika można zdefiniować reguły dotyczące sposobu postępowania z nadgodzinami.

AUTOMATYCZNE ODLICZANIE PRZERW W ZAPISIE CZASU PRACY

Reguły przerw mogą być przechowywane dla każdego modelu czasu pracy. Można zdefiniować czas trwania, dokładny czas przerwy lub minimalny czas pracy do przerwy. Pracownik musi tylko w pojeździe, na terminalu ściennym lub przez aplikację stemplować. Przerwy nie muszą być zapisywane przez pracowników.

Twoi pracownicy mogą nadal samodzielnie stemplować w pojeździe, na terminalu ściennym lub za pośrednictwem aplikacji. Jeśli przerwy są robione w różnym czasie, stemplowanie przerwy ma większy sens. W ten sposób czasy przerw są obliczane z dokładnością do minuty.

ZARZĄDZAJ DIGITALNIE NIEOBECNOŚCIAMI

Kalendarz nieobecności zapisu czasu zastępuje na ścianie klasyczny planer wakacyjny. Wszystkie dni nieobecności takie jak urlop, choroba, zła pogoda itp. wystarczy zaznaczyć i wpisać. Centralne przechowywanie danych pozwala na wywołanie kalendarza w dowolnej przeglądarce internetowej. Dzięki temu każdy użytkownik zawsze widzi aktualną wersję.

Święta państwowe są określane automatycznie, można wyświetlić wakacje, zaplanować specjalne terminy firmowe lub blokady urlopowe. Poprzez udostępnianie kalendarza, planer urlopowy może być wyświetlany bezpośrednio w Outlooku lub na smartfonie. W ten sposób zawsze jesteś na bieżąco z tym, kto aktualnie przebywa na urlopie. Urodziny i rocznice firmy mogą być również wyświetlane w kalendarzu.

WNIOSEK O URLOP PRZEZ APLIKACJĘ

Aplikacja do rejestracji czasu pracy oferuje pracownikowi możliwość składania różnorodnych wniosków:

  • Urlop
  • Zmniejszenie liczby godzin
  • Wydatki/dodatki (dowolnie definiowane)
  • Zapomniane stemplowania

Otwarte wnioski, a później również zatwierdzone wnioski są wyświetlane bezpośrednio w kalendarzu nieobecności, dzięki czemu wnioski współpracowników są również brane pod uwagę podczas przetwarzania.

Po przetworzeniu wniosku pracownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub WhatsApp.

Jeśli pracownik składa wniosek o urlop, to w momencie składania wniosku wyświetlany jest już aktualny stan konta. System sprawdza, czy jest wystarczająca ilość urlopu dla danego wniosku. Pod uwagę brane są również przyszłe uprawnienia do urlopu, otwarte wnioski lub zatwierdzone wnioski. System zajmuje się również wnioskami o zmniejszenie liczby godzin.

REJESTROWAĆ ZŁE WARUNKI POGODOWE ZA POMOCĄ KONT CZASU PRACY

Lato to pracowity okres w branży budowlanej. W tym czasie pracownicy mogą gromadzić na swoich kontach czasu pracy nadgodziny do wykorzystania w okresie zimowym. Kumulując nadgodziny, zwykle można zniwelować dłuższy okres nieobecności w pracy spowodowany warunkami atmosferycznymi. Sezonowy dodatek za skrócony czas pracy wypłacany jest dopiero po wykorzystaniu wszystkich godzin z konta czasu pracy.

W praktycznym kalendarzu nieobecności można łatwo zapisać okresy złej pogody. Można je wprowadzić dla poszczególnych pracowników lub bezpośrednio dla działu. Można również wprowadzić okres i czas trwania złej pogody. Jeśli Twoi pracownicy jeszcze rano pracują na budowie, a w południe muszą zrobić sobie przerwę z powodu deszczu, możesz wpisać do kalendarza nieobecności pół dnia lub określoną liczbę godzin złej pogody.

OCHRONA DANYCH W GEOCAPTURE

Nasze serwery znajdują się w bezpiecznym centrum danych u jednego z największych dostawców w Niemczech. Oznacza to, że Twoje dane są przechowywane zgodnie z przepisami RODO. Stałe kopie zapasowe danych oraz ich kopie w różnych lokalizacjach zapewniają dalsze bezpieczeństwo. Oczywiście wszystkie dane przesyłane są w formie zaszyfrowanej. Twoje hasła i dane dostępowe są również zaszyfrowane w bazach danych.

Dla laika RODO wydaje się być nieprzejrzystą plątaniną przepisów i paragrafów. Nie pozwól, by to cię zniechęciło. Udostępniamy liczne darmowe formularze. W ten sposób jesteś prawnie po właściwej stronie, jeśli chodzi o ochronę danych.

  • Oświadczenie pracownika
  • Arkusz informacyjny
  • Umowa o dzieło
  • Ocena wpływu ochrony danych

Po podpisaniu umowy automatycznie otrzymujesz naszą umowę na przechowywanie danych o zleceniu. Ponownie, wszystko co musisz zrobić to podpisać - i gotowe.

100% CLOUD DO REJESTRACJI CZASU PRACY

Jeśli używasz geoCapture w swojej firmie, wszystkie Twoje dane są przechowywane bezpośrednio w geoCapture. Na urządzeniach końcowych, takich jak smartfon, tablet czy komputer, nie trzeba instalować żadnego oprogramowania.

Na komputerze lub smartfonie nie są zapisywane żadne dane dotyczące rejestracji czasu pracy. Twoje dane są bezpiecznie przechowywane na serwerach firmy geoCapture. Nie potrzebujesz własnego serwera i nie masz żadnego wysiłku związanego z instalacjami, aktualizacjami czy kopiami zapasowymi. Masz dostęp do swoich danych z dowolnego miejsca, a także możesz pracować w systemie z dowolną liczbą użytkowników w tym samym czasie. Ponieważ rejestracja czasu pracy geoCapture działa w 100% w cloud, możesz bez problemu wprowadzać i usuwać stemplowanie w dowolnym miejscu na świecie.

POPROŚ O WYCENĘ TERAZ!

Przekonany? Poproś teraz o indywidualną ofertę na rejestrację czasu pracy geoCapture.

 Zapytaj o ofertę