Tijdregistratie is mogelijk in veel verschillende opties
Digitale arbeitstijdsregistratie

DIGITALE REGISTRATIE VAN WERKTIJDEN

urenregistratie in de cloud

Met de mobiele GPS-tijdregistratie van geoCapture wordt het vastleggen van werktijden
een gegarandeerd succes: Bedrijven met mobiele medewerkers of op bouwlocaties leggen
werktijden vaak vast met behulp van werkbriefjes. Dit is tijdrovend en onnauwkeurig. Met
geoCapture wordt uw tijdregistratie digitaal en daardoor makkelijker, sneller en nauwkeuriger.


Online TIJDREGISTRATIE

Handgeschreven urenstaten zijn complex, onnauwkeurig en niet meer up-to-date. Met de digitale werktijdregistratie van geoCapture ontvangt u tot op de minuut nauwkeurige werktijden voor uw bouwlocaties en projecten in realtime.

U kunt de afwezigheidskalender gebruiken om vakantie, ziekte en slecht weer te boeken en altijd alles bij te houden.

Het systeem berekent automatisch kosten en vergoedingen voor u. Alle gegevens worden automatisch doorgestuurd naar de salarisadministratie. Dit scheelt enorm veel tijd in de maandelijkse salarisadministratie.

DIGITALE TIJDREGISTRATIE VOOR ELKE TOEPASSING

geoCapture biedt de juiste oplossing voor elke behoefte aan werktijdregistratie. Alle opties van geoCapture tijdregistratie kunnen met elkaar worden gecombineerd. Dit maakt tijdregistratie maximaal flexibel en past zich aan uw behoeften aan.


Onderweg via app

Smartphone Icon

 

Met de geoCapture app stempelen uw medewerkers hun werkuren snel en eenvoudig via de smartphone.  De app herkent de werknemer en vraagt alleen zoveel informatie als absoluut noodzakelijk is. Dit maakt het inklokken met onze app uiterst eenvoudig, snel en flexibel.

 


Direct in het voertuig

Icon Fahrzeug

 

Mobiele medewerkers pinnen het voertuig eenvoudig en comfortabel in via een tijdregistratiemodule. De werknemer hoeft alleen zijn stempelchip tegen de module te houden en kan direct naar de bouwplaats of de klant rijden.

 


In het kantoor bij de terminal

Icon Wandterminal

 

Uw werknemers stempelen de werktijd af met een RFID-chip op de wandterminal op kantoor of in de werkplaats. Daartoe selecteert u gewoon het respectieve type stempel "komend" of "gaand" en houdt u de chip voor de module.

 


Automatisch via GPS

Icon GPS

 

Automatische stempeling via GPS maakt een bijzonder eenvoudige vorm van tijdregistratie mogelijk. Hier dient de in het voertuig geïnstalleerde GPS-zender als basis voor de tijdregistratie. Het systeem herkent de locatie en de standtijd van het voertuig. Zodra het voertuig een bouwplaats binnenrijdt of verlaat, wordt in het systeem een tijdstempel gegenereerd. Zo worden de werkuren tegelijkertijd rechtstreeks aan een project toegewezen.

 

 

 


Via digitaal formulier

Icon Formular

 

De digitale formulieren van geoCapture dienen ook als basis voor tijdstempels. De werknemer voert gemakkelijk de gewerkte uren, pauzes of reistijden in op een tablet of smartphone. Uit de informatie op het formulier wordt in het systeem een tijdstempel gegenereerd.

 


Per vrachtwagen tachograaf

LKW Icon

 

Met geoCapture kunt u rij-, laad- en rusttijden gebruiken om werkuren te registreren. Zonder enige moeite. De tachograaf wordt zoals gebruikelijk door de bestuurder bediend. GeoCapture stempelt automatisch de werk- en rusttijden op de achtergrond.

 

Overzicht van opties voor tijdregistratie

Apparaattype identificatie toepassingsgebied
Terminal  RFID chip 

kantoor, werkplaats

GPS-zender in de auto RFID-Chip Bouwplaats, montage, service
App op de Tablet, Smartphone, PC Terminal/PIN Kantoor, bouwplaats, montage, service, kantoor aan huis

Vrachtwagen tachograaf

Vrachtwagenchauffeurskaart

Vrachtwagen

VRAAG NU EEN OFFERTE AAN!

Begin nu met geoCapture digitale werktijdregistratie.

 Offerte aanvragen


TIJDSREGISTRATIEINTERFACES

Het handmatig doorgeven van gegevens aan de belastingadviseur, de salarisadministratie of financiële administratie is tijdrovend en foutgevoelig. Met geoCapture is de gegevensoverdracht volledig digitaal. Een directe overdracht van werkuren en toeslagen is heel eenvoudig met de talrijke interfaces naar loonprogramma's zoals DATEV, Lohn-AG, Sage, GDI of Addison. Met onze koppelingen naar BPS, DATAflor of BRZ ontvangt u machine-uren of voertuigkilometers t.b.v. de herberekening. Zo kunt u ook in uw bouwsoftware profiteren van de voordelen van de tijdregistratie van geoCapture.

Voor de programmeur biedt geoCapture tal van API's om via een webservice toegang te krijgen tot de gegevens

Cremers Galabau - MOBIELE WERKTIJDEN GEWOON SNEL OPGENOMEN

Dankzij geoCapture is tijdregistratie bij Cremers GmbH aanzienlijk vereenvoudigd en voordeliger geworden. Branchespecifieke kenmerken van loonberekening in de tuin- en landschapsarchitectuur zijn al in geoCapture opgeslagen. De probleemloze gegevensimport van geoCapture naar DATAflor zorgt voor bijzonder efficiënt werk in de loonadministratie en de nacalculatie van de klantorder.

"We hebben lang gezocht tot we de juiste oplossing vonden. Een oplossing die voor de medewerkers buiten maar ook op kantoor weinig inspanning vergt, betrouwbaar is en tegelijkertijd ongecompliceerd." - Ralf Cremers, oprichter van Cremers Grüngestaltung und Landschaftsbau GmbH.

VRAAG NU EEN OFFERTE AAN!

Begin nu met geoCapture digitale werktijdregistratie.

 Offerte aanvragen

GERICHTE WERKTIJDEN, TIJDMODELLEN, LOONTYPES

In geoCapture wordt een tijdsmodel gecreëerd voor de dagelijkse doelwerktijden. Dit kan verschillend zijn voor industriële werknemers, stagiairs, commerciële werknemers, uitzendkrachten of schoonmaakpersoneel. Bovendien kan afronding van werktijd of pauzes worden gedefinieerd. Flexibele regels voor rij- en insteltijden worden ook in het tijdsmodel opgeslagen.

Aan het einde van de dag kunt u via de werkelijke tijden zien wie zijn werktijd heeft volgemaakt of welke werknemer meer of minder heeft gewerkt. Vooral in de bouwsector zijn er seizoensgebonden verschillen in werktijden. In geoCapture kunt u verschillende werktijden opslaan voor zomer en winter.

Aan elke activiteit, zoals werken, rijden of opstellen, wordt een loonsoort toegekend die wordt doorgegeven aan het loonprogramma. U maakt dezelfde loontypes aan als in het loonprogramma. Dankzij de interfaces met de verschillende loonprogramma's zoals DATEV, vereenvoudigt geoCapture uw loonadministratie enorm. Handmatige invoer of berekeningen van toeslagen behoren tot het verleden.

AUTOMATISCHE HERKENNING VAN Reis- en voorbereidingstijden

Met individueel opgeslagen ritregels kan geoCapture worden aangepast aan uw behoeften. De rijtijd wordt automatisch bepaald via het voertuig en weergegeven in de werktijd.

Door uw eigen ritregels op te slaan, kunt u bepalen of ritten worden betaald of afgetrokken van de werktijd. U kunt de rijtijden voor elk van uw projecten bijhouden en dienovereenkomstig factureren.

Door voertuig en werknemer te koppelen, herkent geoCapture automatisch rijtijden, werklocaties en overnachtingen. Zo worden de loonsoorten bepaald, die via de interfaces worden doorgegeven aan de verschillende loonprogramma's zoals DATEV.

Automatische vaststelling van Toeslagen

Het controleren en boeken van onkosten en vergoedingen is veel werk voor uw salarisadministratie. Met geoCapture bespaart u zichzelf dit werk. U slaat boekingsregels op voor alle soorten uitgaven of vergoedingen die in uw bedrijf worden betaald. Met één druk op de knop worden alle voorwaarden gecontroleerd en automatisch gepost.

Door voertuig en werknemer te koppelen, bepaalt geoCapture automatisch rijtijden, werklocaties en overnachtingen.

Vergoedingen worden in de regel geregeld in de bedrijfsovereenkomst, de collectieve arbeidsovereenkomst of de arbeidsovereenkomst en hoeven niet door de werknemer te worden aangevraagd. Bij uitzonderingen dienen uw medewerkers de aanvragen voor toeslagen volledig digitaal in via de geoCapture app. Goedkeuring vindt ook digitaal plaats.

Tijdmodellen - Het reglement van de tijdregistratie

Tijdmodellen bevatten talrijke instellingen voor doelwerktijden. Er kunnen dagelijkse of wekelijkse werktijden worden ingesteld. Ook de aftrek van pauzes wordt gedefinieerd. Afrondingsregels kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de regels voor het begin en het einde van het werk door de werknemers worden nageleefd.

In de tijdregistratie van geoCapture kunnen verschillende tijdmodellen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor seizoensafhankelijke werktijden per datum. Zodra tijdmodellen en tijdschema's zijn gedefinieerd, werkt de overgang tussen zomer- en wintertijden volledig automatisch.

De rijtijdherkenning en boekhouding van bestuurders en bijrijders wordt ook geregeld via de tijdmodellen van de tijdregistratie. Wanneer de werknemer in een voertuig stapt, bepaalt de ingebouwde GPS-zender de rijtijd en de afstand van en naar de bouwplaats.

Tijd- en vakantierekeningen

De tijdregistratie berekent betrouwbaar het resterende verlof voor alle werknemers. Het recht op verlof wordt geregistreerd in het personeelsregister. De werknemer kan via de app zijn of haar vakantierekening bekijken.

In het Bouwloon wordt vaak de maandelijkse vakantie geboekt in plaats van de jaarlijkse vakantie. Evenzo is er SOKA-Bau, dat moet worden verantwoord. Beide speciale functies worden ondersteund door de tijdregistratie van geoCapture.

De actuele voorraad overuren per werknemer wordt bijgehouden in de tijdregistratie. De overuren worden bepaald op basis van de reguliere werktijd en de gewerkte uren en via de maandafsluiting op de urenrekening geboekt. Voor elke werknemer kunnen regels worden opgesteld over hoe overuren moeten worden afgehandeld.

Automatische pauzeaftrek in tijdregistratie

Voor elk werktijdmodel kunnen breekregels worden opgeslagen. U kunt de duur, het exacte tijdstip van de pauze of de minimale werktijd tot de pauze bepalen. De werknemer hoeft alleen in en uit te klokken in het voertuig, bij de wandterminal of via de app. Pauzetijden hoeven niet door de werknemers te worden geregistreerd.

Uw medewerkers kunnen zelfstandig blijven in- en uitklokken in het voertuig, aan de wandterminal of via de app. Als pauzes op verschillende tijdstippen worden genomen, is het stempelen van de pauze zinvoller. Zo worden de pauzetijden tot op de minuut nauwkeurig berekend.

Beheer verzuim digitaal

De afwezigheidskalender van de tijdregistratie vervangt de klassieke vakantieplanner aan de muur. Alle dagen van afwezigheid zoals vakantie, ziekte, slecht weer, enz. worden gewoon gemarkeerd en ingevuld. Door de centrale opslag van de gegevens kan de kalender in elke webbrowser worden opgeroepen. Zo ziet elke gebruiker altijd de huidige versie.

Feestdagen worden automatisch bepaald, schoolvakanties kunnen worden weergegeven, speciale bedrijfsdata of vakantieblokken kunnen ook worden gepland. Via calendar sharing kan de vakantieplanner direct in Outlook of op de smartphone worden weergegeven. Zo bent u altijd op de hoogte van wie er op dat moment op vakantie is. Bedrijfsjubilea en verjaardagen kunnen ook worden weergegeven in de afsprakenkalender.

Vakantieaanvraag via app

De app voor tijdregistratie biedt de werknemer de mogelijkheid om allerlei verzoeken te doen:

  • Vakantie
  • Vermindering van uren
  • Uitgaven/toewijzingen (vrij te bepalen
  • Vergeten in te klokken

Openstaande verzoeken en later ook goedgekeurde verzoeken worden direct in de afwezigheidskalender weergegeven, zodat bij de verwerking ook rekening wordt gehouden met de verzoeken van collega's.

Zodra een verzoek is verwerkt, ontvangt de werknemer een bericht per e-mail, sms of WhatsApp.

Als de werknemer een verzoek om verlof indient, wordt het huidige rekeningsaldo al weergegeven wanneer het verzoek wordt ingediend. Het systeem controleert of er voldoende verlof is voor het verzoek. Er wordt ook rekening gehouden met toekomstige verlofrechten, openstaande aanvragen of goedgekeurde aanvragen. Het systeem behandelt ook verzoeken om urenvermindering.

Gegevensbescherming bij geoCapture

Onze servers staan in een beveiligd datacenter bij een van de grootste providers in Duitsland. Dit betekent dat uw gegevens worden opgeslagen onder de strenge regels van de DSGVO. Constante gegevensback-ups en het spiegelen van gegevens op verschillende locaties zorgen voor verdere beveiliging. Uiteraard worden alle gegevens gecodeerd verzonden. Uw wachtwoorden en toegangsgegevens zijn ook gecodeerd in de databases.

Voor de leek lijkt de GDPR een ondoorzichtige wirwar van voorschriften en paragrafen. Laat dit je niet afschrikken. Wij stellen u talrijke gratis formulieren ter beschikking. Zo staat u juridisch aan de goede kant als het gaat om gegevensbescherming.

  • Werknemersverklaring
  • Infoblad
  • Overeenkomst inzake werken
  • DSFA (gegevensbeschermingseffectbeoordeling)

Na ondertekening van het contract ontvangt u automatisch ons contract voor de opslag van bestelgegevens. Nogmaals, je hoeft het alleen maar te ondertekenen - en je bent klaar.

100% Cloud voor tijdregistratie

Als u geoCapture in uw bedrijf gebruikt, worden al uw gegevens direct bij geoCapture opgeslagen. Er hoeft geen software te worden geïnstalleerd op uw eindapparaten, zoals smartphone, tablet of computer.

Er worden geen tijdregistratiegegevens opgeslagen op uw pc of smartphone. Uw gegevens worden veilig opgeslagen op de servers van geoCapture. U hebt geen eigen server nodig en hoeft geen moeite te doen voor installaties, updates of back-ups. U hebt overal toegang tot uw gegevens en kunt ook met een willekeurig aantal gebruikers tegelijk in het systeem werken. Omdat geoCapture tijdregistratie 100% in de cloud draait, kunt u overal ter wereld zonder problemen in- en uitklokken.