GPS-LOCATIEBEPALING T.B.V.DE gladheidsbestrijding

TOURCONTROLE DOOR GEOCAPTURE 

Automatische documentatie

Vooral aan de strooidienst worden de hoogste logistieke eisen gesteld. De tijdvensters zijn klein, de druk tijdens het winterweer is groot. Bovendien is het belangrijk dat de inzet zorgvuldig worden gepland en later volledig worden gedocumenteerd. Hier toont het GPS-locatiebepalingssysteem van geoCapture zijn volledige potentieel. GeoCapture maakt de gladheidsbestrijding sneller, beter, completer.

Plan de gladheidsbestrijding zorgvuldig

Met routeplanning op straatbasis wordt de inzet van strooi- en ruimvoertuigen zorgvuldig en comfortabel gepland. D.m.v continu geactualiseerde kaarten worden opruim- en strooikilometers berekend. Dit maakt de exacte berekening van inzettijden en de hoeveelheid strooigoed mogelijk.
Een goede en zorgvuldige planning is de basis voor een soepele, nauwkeurige en snelle uitvoering.