Ritplanning in de containerservice
Digitale Ritplanning

RITPLANNING IN DE CONTAINERSERVICE

OPTIMALE PLANNING VAN UW RITTEN

Het plannen van ritten in de containerdienst stelt veel bedrijven voor logistieke uitdagingen. Meestal kunnen containerlocaties niet worden gevonden m.b.h. van  postadressen, resp. het omwisselen met lege containers moet in de best mogelijke volgorde gebeuren.

Met de ritplanning van geoCapture kunt u uw containerritten plannen - ongeacht of het gaat om een afzetcontainer of om een afvalcontainer.

IDEALE PLANNING T.B.V. AFZETCONTAINERS

GeoCapture tourplanning optimaliseert het transport van uw afzetcontainers. Robuuste BLE-bakens slaan automatisch de exacte locatie op wanneer de container wordt neergezet. Via de NAVI-app ontvangt de chauffeur de exacte positie, m.b.v. What3Words, van het aanleverpunt.

De routeplanning berekent automatisch de exacte reis- en aankomsttijden. Zo weet de dispatcher altijd waar de vrachtwagen is en wanneer deze weer beschikbaar is.

TOURPLANNING T.B.V. VAN AFVALCONTAINERS

Afvalbakken worden gebruikt voor verschillende soorten afval, bijvoorbeeld voor glas, papier, karton en oude kleding. Uw leegmaakopdrachten worden toegewezen aan een toepassingsgebied en gecombineerd tot een optimale route. Zo brengt U het leegmaken in de beste volgorde. Er wordt automatisch rekening gehouden met individuele kengetallen zoals de capaciteit van het containervoertuig. Zo vermijdt u halfvolle en overvolle vrachtwagens. Via de NAVI app zijn de containers direct te traceren. Ook nieuwe chauffeurs kunnen zo snel worden ingewerkt.

Dankzij een exacte kostenberekening worden onrendabele reizen direct herkend. U kunt zwakke punten in uw bedrijf identificeren aan de hand van individuele prestatiebenchmarks.

DISTRIBUTIELOCATIES MET WHAT3WORDS

Containerlocaties zijn vaak alleen onvoldoende te omschrijven met een postadres. Vooral op grote bedrijfsterreinen, grote bouwplaatsen of nieuwbouwgebieden werkt dit gewoon niet.

De 3-woordnavigatie van What3Words biedt hier een oplossing. Met What3Words wordt elk punt op aarde beschreven met 3 woorden.

What3Words ondersteunt routeplanning en navigatie van geoCapture vanaf de bestelling tot aan het afleveren of ophalen van de container.