PUBLIEKE SECTOR
PUBLIEKE SECTOR

GPS-LOCATIEBEPALING T.B.V. DE PUBLIEKE SECTOR

GEMEENTELIJKE TAKEN EFFECTIEF AANGAAN MET GEOCAPTURE

De gemeenten hebben verschillende taken waarvoor veel mobiele werknemers en voertuigen nodig zijn. T.b.v. de steeds krappe budgetten is het nog belangrijker dat dit werk zo effectief mogelijk wordt gedaan. GPS-tracking helpt bij de dispostitie, tijd bijhouden en loggen van de ingezette voertuigen en materialen.

Veelzijdige taken en complexe planning

Een gemeente heeft de beschikking over een groot aantal verschillende voertuigen machines t.b.v. zeer verschillende taken. Straatvegers, afvalinzameling, schoonmaakvoertuigen, sneeuwruimapparatuur, tractoren, auto's, vrachtwagens, om maar een paar soorten voertuigen te noemen.

Tegelijkertijd moet de publieke sector ervoor zorgen dat alle nodige taken dienovereenkomstig zijn uitgevoerd. Zijn alle straten met pekel bestrooid? Zijn de prullenbakken geleegd in het park? Zijn de schoolpleinen of openbare parken schoon? Het plannen en schriftelijk bijhouden van zoveel taken is een zeer complexe taak.

Zelfs een gemeentelijk wagenpark moet op tijd worden onderhouden. Hoe complexer de vloot, hoe veelzijdiger de onderhoudstaken. Zo verliest men snel het overzicht.

Het openbaar bestuur gebruikt heel vaak zogenaamde poolvoertuigen, waarvoor dure logboeken moeten worden bewaard.

GPS-tracking helpt om het werk klaar te krijgen

GPS-zenders in de voertuigen en werktuigen verzenden de huidige positie in realtime naar de geoCapture-servers. Zo heeft de coördinator niet alleen een constant overzicht van zijn wagenpark en maschines, maar ook alle locaties kunnen zelfs weken later worden getraceerd.

Het automatisch loggen van de inzet, maakt het mogelijk om het nakomen hiervan, in het geval van vragen van burgers, te bewijzen.

Onderhoudsafspraken worden handig beheerd en gepland met behulp van de geoCapture werkplaatsmodule. Seizoensgebonden capaciteitsschommelingen worden ook in aanmerking genomen. Dit maakt het mogelijk om de bruikbaarheid en het gebruik van dure voertuigen aanzienlijk te optimaliseren.

De logboekfunctie met bestuurdersherkenning maakt het gemakkelijk om een logboek van poolvoertuigen bij te houden. Elke medewerker ontvangt een afzonderlijke sleutel, waarmee hij zich aanmeldt bij het voertuig voordat hij aan de reis begint. De rest wordt gedaan door geoCapture.

Uw voordelen met GPS-tracking:

 • GPS-locatie voor gemeentes
 • GPS-positiebepaling in realtime
 • Automatisch loggen van
  • reistijden
  • inzetduur
  • locaties
 • Automatische logboeken
 • Opdrachten rechtstreeks naar de Navigatie in het voertuig
 • Zoeken van de dichtsbijzijnde medewerker
 • Effectieve dispositie
 • Planning van voertuigonderhoud

geoCapture t.b.v. gemeentelijke taken - we verheugen ons op uw aanvraag!