Werkstatttermine mit geoCapture verwalten
ONDERHOUDSAFSPRAKEN

MET GPS-LOCATIE BEPALINGONDERHOUDSAFSPRAKEN BETER PLANNEN

GEOCAPTURE T.B.V. UW WAGENPARKMANAGEMENT

Hoe groter het wagenpark, hoe meer afspraken U voor onderhoud, APK, vervanging van banden of leasing moeten worden gepland en nagekomen. Gemiste afspraken kunnen snel tot veel schade leiden. GeoCapture houdt toezicht op alle afspraken voor Uw wagenpark en verbetert zo de beschikbaarheid.

Des te groter Uw wagenpark, des te meer afspraken

Elk voertuig heeft vandaag  de dag verschillende afspraken t.b.v. onderhoud, APK, vervangen van banden, etc. Zelfs met meer dan 2 voertuigen verliest U snel het overzicht. Wanneer is de volgende inspectie? Wanneer verloopt de leaseovereenkomst? Zijn de winterbanden al ingepland?

Vaak worden afspraken gemist, wat kan leiden tot verlies van garantie of zelfs  tot permanente schade aan het voertuig. Ook worden er, vanwege een gebrek aan overzicht, voertuigen naar de garage gestuurd, hoewel ze eigenlijk in gebruik zouden moeten zijn.

Slecht onderhouden voertuigen tonen niet alleen vaker defecten, maar verbruiken ook meer brandstof.

Vooral voor voertuigen die seizoensgebonden erg druk zijn, is de inplanning van de volgende onderhoudsdatum erg moeilijk.

GeoCapture plant onderhoudsdatums in

GeoCapture bevat een module voor het beheren en plannen van onderhoudsafspraken. Met behulp van GPS-zenders in de voertuigen worden de kilometers van de voertuigen berekend. Dus b.v. afspraken t.b.v.aanstaande olieverversingen zijn vooraf berekend. Seizoensgebonden hoogstinzet wordt ook in aanmerking genomen.

GeoCapture stelt U per e-mail op de hoogte, wanneer een onderhoudsafspraak gemaakt moet worden.

Uitgevoerde werkzaamheden aan het voertuig worden vastgelegd in een onderhoudslogboek. GeoCapture registreert ook de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit geeft u een beter beeld van de voertuigkosten.

Uw voordelen met GPS-tracking

  • Beheer van onderhoudsafspraken
  • Voorspelling van onderhoudswerkzaamheden (inclusief seizoensgebonden schommelingen)
  • Houd een onderhoudsrapport bij per voertuig
  • Opname van externe facturen (externe onderhoudskosten)
  • Evaluatie van kosten (eigen en externe onderhoudskosten)
  • Beschikbaarheid wordt verbeterd
  • Tijdig onderhoud
  • Betere dispositie

Zo eenvoudig optimaliseert U Uw wagenparkbeheer!