Bedrijfsgegevens

geoCapture Benelux BV

Hanzestraat 1 
7006 RH Doetinchem 
Netherlands 


Telefon: +31 314 74 375-0

E-mail: info@geocapture.nl
Website: www.geocapture.nl

what3words-locatie:  ///umstieg.teuren.spitze

Bevoegde rechtbank:
VAT: NL864041949B01
Directeur: Friedhelm Brügge
KVK nummer: 86666657
BTW-nummer: NL864041949B01

Redactie:

Verantwoordelijk voor de inhoud (conform §6 MDStV):
Friedhelm Brügge

Juridische kennisgeving:

Alle informatie en gegevens die op deze website worden verstrekt, zijn zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. Deze informatie is een service en vervangt geen persoonlijk advies. Noch de exploitant van deze website, noch derde leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor de bezoekers van de online aanbieding. Bovendien is de aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Voor websites van derden waarnaar wordt verwezen middels hyperlinks, zijn de respectievelijke aanbieders verantwoordelijk. De exploitant van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden. Wij willen uitdrukkelijk benadrukken dat we geen enkele invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op onze homepage en nemen wij de inhoud ervan niet over. Deze verklaring is van toepassing op alle links en inhoud van de pagina's waarnaar onze banners en afbeeldingen leiden.

Bovendien behoudt de exploitant zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen aan de verstrekte informatie aan te brengen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de onderwerpen die in deze documentatie worden beschreven.

De inhoud en structuur van deze online aanbieding zijn auteursrechtelijk beschermd. De verveelvoudiging van inhoud of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstgedeelten of beeldmateriaal, vereist de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de exploitant en zijn partners. De inhoud mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur noch geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of gepubliceerd, of worden opgeslagen in een informatiesysteem.

Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens en individuele informatie houden wij ons aan de wettelijke bepalingen van de Duitse federale wet gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) en de Telemediawet (Teledienstgesetz). U kunt te allen tijde schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking of de overdracht van uw gegevens, ook voor marketingdoeleinden, door een schriftelijke mededeling aan het bovenstaande adres, of uw toestemming intrekken.