Flota ciężarówek do transportu roboczego

Lokalizacja GPS w ruchu zakładowym

Transport zakładowy - wizytówka firmy

W wielu firmach transport na własny rachunek jest często działem mającym bezpośredni kontakt z klientami, a tym samym wizytówką firmy. Dobre i dokładne planowanie zwiększa zadowolenie klientów, a tym samym ich lojalność. Planowanie tras i śledzenie GPS z geoCapture optymalizuje logistykę, oszczędza dużo pieniędzy i zapewnia zadowolenie klientów.

Dysponowanie dostawami - KOMPLEKSOWE zadanie

Dobry transport jest synonimem dobrej obsługi i kontaktu z klientem. Wiele firm nie chce tracić tego kontaktu z klientem i dlatego nie chce zlecać własnego transportu firmom przewozowym. Często jest to słuszna decyzja.

Jednak transport na własny rachunek musi również sprostać konkurencji i nie powinien powodować znacznie wyższych kosztów. Planowanie floty ciężarówek jest jednak złożonym zadaniem. Należy wziąć pod uwagę życzenia klientów, nie przekraczać czasów jazdy i optymalnie wykorzystywać możliwości przewozowe.

W wielu przypadkach klient wymaga dokładnego powiadomienia o dostawie. Jednak w przypadku długich tras precyzyjne obliczenie czasu przyjazdu jest kompleksowym zadaniem.

Pracownicy firmy zajmujący się załadunkiem ciężarówek również muszą wiedzieć, kiedy pojazd dotrze z powrotem do firmy, aby mógł wyjechać na czas następnego dnia.

Planowanie trasy i lokalizacja GPS sprawiają, że wszystko jest idealne

Zaplanuj swoje dostawy dzięki planowaniu tras geoCapture! Wszystkie dane trasy są przesyłane bezpośrednio z przetwarzania zamówienia do planowania trasy geoCapture. Wszystkie dostawy są automatycznie rozdzielane na obszary dostaw. Optymalizacja trasy oblicza optymalną kolejność dostaw dla każdej ciężarówki. Ponieważ czasy rozładunku i przejazdu są znane, można utworzyć precyzyjny plan trasy. Klient może być powiadamiany o każdym rozładunku z dokładnością co do minuty.

Plan trasy jest następnie przesyłany bezpośrednio do urządzeń nawigacyjnych w ciężarówkach. Eliminuje to konieczność czasochłonnego wprowadzania danych przez kierowcę.

Nadajniki GPS w pojazdach stale przesyłają aktualną pozycję ciężarówki, a tym samym wykrywają odchylenia od planu trasy. Umożliwia to dyspozytorowi znacznie szybszą reakcję.

W razie potrzeby geoCapture może zapewnić usługę internetową, której dział przetwarzania zamówień może użyć do wywołania zaplanowanych lub rzeczywistych danych trasy. Eliminuje to klasyczny telefon do dyspozytora: Gdzie jest kierowca i kiedy będzie u klienta?

Rejestrowanie czasu pracy za pomocą tachografu

Tachograf rejestruje czas jazdy, załadunku i odpoczynku kierowcy. Dzięki geoCapture można również wykorzystać te czasy do rejestrowania godzin pracy.

Kierowca obsługuje tachograf w zwykły sposób, a geoCapture automatycznie stempluje czas pracy i przerwy.

Korzyści z lokalizacji GPS:

 • Planowanie trasy
 • Interfejsy do przetwarzania zamówień
 • Dystrybucja do obszarów dostaw
 • Optymalizacja trasy (optymalna trasa)
 • Dokładny plan trasy
 • Czasy przejazdów
 • Odległości podróży (KM)
 • Czas przyjazdu
 • Czasy rozładunku
 • Dokładne powiadomienie klienta
 • Bezpośrednia transmisja do ciężarówki
 • Cel nawigacji / rzeczywista kontrola za pomocą nadajnika GPS
 • Szybsza reakcja w przypadku opóźnień
 • znaczne oszczędności w kosztach transportu
 • doskonała obsługa klienta
 • Interfejs usługi internetowej

Zoptymalizuj planowanie tras i logistykę ruchu w firmie dzięki geoCapture!