Auf einem Tablet unterschreibt ein Mann ein digitales Bautagebuch
Pakbonnen

DIGITALE LEVERBONNEN

PRESTATIEBEWIJS EENVOUDIG VIA APP

Handmatig ingevulde pakbonnen raken vaak zoek of worden niet ondertekend. Als er papieren zijn of geen handtekening, duurt het factureringsproces lang. geoCapture digitaliseert uw pakbonnen!

Nooit meer zonder handtekening

Iedereen kent het probleem met papieren pakbonnen. Ze gaan snel verloren, worden vaak helemaal niet ondertekend en moeten handmatig worden gearchiveerd. Digitale pakbonnen maken een einde aan het papierwerk. De pakbonnen kunnen ter plaatse worden ondertekend en doorgestuurd. Een factuur kan direct op de bedrijfslocatie worden geschreven, terwijl de medewerker nog ter plaatse is. Dit scheelt veel tijd en versnelt de interne processen enorm!

Automatische projecttoewijzing via GPS

Afleverbonnen worden automatisch d.m.v. GPS aan een project of bestelling toegewezen. Een groot deel van de gegevens wordt dan automatisch ingevuld. Personeelsinzet en ordergegevens worden direct aan het project toegewezen en zijn direct oproepbaar.

Werktijden direct vanuit de tijdregistratie

GeoCapture bepaalt het ingezette personeel direct vanuit de mobiele tijdregistratie. Medewerkers, inzet- en pauzetijden worden automatisch bepaald. De werktijd dient als basis voor facturering. Dit scheelt vervelende handmatige invoer en dus veel tijd.

Workflow voor digitale verwerking en snellere facturering

Als een pakbon volledig is ingevuld en ondertekend met de app, kan deze direct doorgestuurd worden naar de afdeling facturering. De factuur kan snel en zonder grote omwegen worden geschreven. Ook als de medewerker nog op de plaats van de bestelling is. Dat scheelt u lange administratieve wegen en u kunt er zeker van zijn, dat de geleverde diensten worden gefactureerd en geen enkele leveringsbon onbewerkt blijft.

De voordelen van digitale pakbonnen zijn duidelijk: 

 • Eenvoudige opname ter plaatse via de app
 • Automatische gegevensoverdracht
  • Tijdregistratie (personeel)
  • GPS-locatie (machines)
 • Foto documentatie
 • Minder papier
 • Volledige documentatie
 • Perfecte leesbaarheid
 • Digitale handtekening
 • Er blijft niets meer liggen
 • Snellere facturering
 • Processen worden versneld
 • Projectgerelateerde opslag via GPS
 • Verbeterde informatiestroom
 • Digitaal archief (pdf)
 • Bewijs van garanties
 • Apple en Android

Hebben wij uw interesse gewekt voor de digitale pakbonnen? Wilt u uw werkprocessen verbeteren en zorgen voor kortere woon-werkverkeer? Neem dan gerust contact met ons op! Wij verheugen ons op uw aanvraag!