Veiligheid verhogen
Veiligheid verhogen

GPS-LOCATIEBEPALING CREËERT VEILIGHEID

LOCATIEBEPALING MET GEOCAPTURE

Elk bedrijf in bezorgt om de veiligheid van zijn werknemers. Ongevallen schaden het het welzijn van de werknemers. GPS-positionering verhoogt de veiligheid in het bedrijf en helpt ongevallen te voorkomen. GPS-tracking helpt de verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeersongevallen hebben vaak ernstige gevolgen

Verkeersongevallen zijn nog steeds een belangrijke oorzaak van ongevallen binnen bedrijven. Deadlines, slecht onderhouden voertuigen of te hard rijden zijn vaak de oorzaak van ernstige verkeersongevallen. Vaak raken medewerkers daarbij gewond en zijn maandenlang in inzetbaar. Niet zelden dreigt arbeidsongeschiktheid. De materiële schade kan ook leiden tot zeer hoge kosten voor bedrijven. Zelfs als de verzekering in de eerste instantie de schade draagt, neemt de premie voor de dekking in de volgende jaren onvermijdelijk toe.

Ongevallen brengen het vermogen om te leveren in gevaar en kunnen ervoor zorgen dat complete projecten mislukken.

GPS-positiebepaling zorgt voor meer veiligheid

GPS-zenders in bedrijfsvoertuigen verzenden gegevens over de rijstijl van de bestuurder van het voertuig. Gegevens over snelheid, opttrekken, remgedrag en het nemen van bochten worden door de GPS-zender verzonden en opgeslagen in geoCapture. De bestuurder kan worden gewaarschuwd in geval van onjuist rijden door een geluidssignaal. Dus dit kan er voor zorgen dat hij/zij zijn/haar rijstijl aanpast. Zorgvuldig rijden beschermt niet alleen het materiaal, maar zorgt ook voor meer veiligheid.

Ook slecht onderhouden voertuigen zijn steeds een oorzaak voor ongevallen. GeoCapture helpt bij het plannen van onderhoudsafspraken en zorgt ervoor dat er geen onderhoudsafspraak wordt gemist. Goed onderhouden voertuigen bieden meer veiligheid en dus bescherming voor de werknemers.

Voordelen voor uw veiligheid

 • GPS-locatiebepaling in realtime
 • Controle over de rijstijl
  • Snelheid
  • Remgedrag
  • optrekken
  • Het nemen van bochten
 • Monitoring en planning van onderhoudsafspraken
 • Effectievere dispositie
 • Hogere productiviteit

Verhoog de veiligheid, vermijd verkeersongevallen – informeert U zich!