Flyer von geoCapture zur mobile Zeiterfassung
TIJDREGISTRATIE

GEOCAPTURE APP T.B.V. TIJDREGISTRATIE 

MOBIELE TIJDREGISTRATIE MET ALLE MOGELIJKHEDEN

Wanneer onze GPS-tijdregistratie via RFID-sleutel niet meer aan al Uw wensen voldoen kan, wordt onze app ingezet. Een app biedt meer opties dan enkel eenvoudige tijdregistratie via RFID-sensoren in het voertuig. Beide soorten tijdregistratie vullen elkaar perfect aan. Een gemengde inzet is zonder problemen mogelijk.

Functies t.b.v. de tijdregistratie

Onze mobiele app heeft perfekte functies t.b.v. de tijdregistratie. Veel meer dan alleen maar uren afstempelen. De app biedt een complete workflow voor aanvragen in de tijdregistratie. Ook afdelingen en teams worden afgedekt.

Stempelen

Met deze functie kunnen werknemers gemakkelijk op de smartphone stempelen. De app herkent de telefoon en de werknemer. Er wordt slechts zoveel informatie gevraagd als absoluut noodzakelijk is. Dit maakt stempelen met onze app extreem eenvoudig, snel en flexibel.

Opdrachten worden automatisch gedetecteerd op basis van de GPS-positie. Optioneel kunnen activiteiten worden afgestempeld. Zelfs notities kunnen aan de stempel worden bijgevoegd.

Optioneel kan de teamfunctie worden geactiveerd. Dan kan de voorman stempelen voor zijn collega's. De medewerkers van een team kunnen eenvoudig door de voorman worden geselecteerd via de app. De bediening is dus zeer comfortabel, zelfs met variabele teamtoewijzing.

Aanwezigheid

Met deze functie van de mobiele app kunt u in één oogopslag zien welke werknemers aanwezig zijn, welke ontbreken en waarom. U kunt gemakkelijk afgestempelde tijden, uurrekeningen, vakantiestaten en urenstaten van uw medewerkers op uw smartphone bekijken.

Personeelsaccount - vakantiedagen - uren

De werknemer kan de huidige status van zijn vakantie- of tijdaccount zien. Ook kan het urenoverzicht voor de huidige maand worden bekeken. Zo kan de werknemer gemakkelijk tijden en toeslagen controleren voordat de maand wordt gefactureerd. Dit bespaart onnodige annuleringsboekingen en discussies met de personeelsafdeling of salarisadministratie.

Verlofaanvragen

Degene die op vakantie wil gaan, moet dit aanvragen. Met de app doet Uw werknemer eenvoudig zijn vakantieaanvraag via de smartphone. Tegelijkertijd controleert het systeem onmiddellijk of er nog voldoende snipperdagen over zijn. Goedgekeurde verlofdagen worden onmiddellijk in de kalender met niet aanwezige dagen ingevoerd.

Overwerkvergoeding

Als de werknemer overuren wil opnemen, kan hij dit ook mobiel aanvragen. GeoCapture controleert de status van de urenstaat en waarschuwt wanneer er niet genoeg overuren zijn.

Bonussen / speciale wewrkzaamheden

In veel bedrijven worden vergoedingen voor speciaal werk betaald. Toeslagen voor vuil- of gevaarlijk werk kunnen niet altijd worden afgestempeld en moeten normaliter apart worden aangevraagd. Ook hier moet er eerst goedkeuring verleent worden door de leidinggevende.

Stempel toevoegen

Indien er vergeten werd te stempelen, kan de werknemer een stempel aan de app toevoegen. Pas als de leidinggevende de correctie heeft goedgekeurd, wordt deze overgenomen.

Aanvragen maken en goedkeuren

Verlofaanvragen, verlofuren opname, speciale toeslagen of werkuren kunnen ook worden goedgekeurd of afgewezen op de mobiele telefoon. Medewerkers kunnen aanvragen intrekken of de status bekijken.

Afdelingen en teams

Met behulp van een eenvoudige en zeer variabele structuur definieert U leidinggevenden van afdelingen of teams. Deze zien alleen de gegevens van de aan hun toegewezen werknemers. Dit biedt een beter overzicht en vereenvoudigt het werken met de mobiele app.