Mobiele tijdregistratie: robuust, eenvoudig en fair met geo Capture-volgsystemen

De GPS-zenders verzenden de huidige voertuigpositie in realtime naar de geoCapture-servers. Een leesmodule voor mobiele tijdregistratie is hieraan gekoppelt.

Elke medewerker ontvangt zijn eigen transponder (RFID of iButton) die ze bij de leesmodule houden - er klinkt een kort geluidssignaal en er vindt een stempeling plaats.

De GPS-zender verzendt de stempelgegevens (GPS-positie, medewerker, tijd) via het mobiele netwerk naar geoCapture. Aangezien geoCapture weet waar uw bouwlocaties zich bevinden, wordt onmiddellijk de juiste bouwlocatie toegewezen. Zo is projectgerelateerd afstempelen mogelijk, evenals het registreren van de pauzetijden of automatische pauze- en reistijdaftrek. De tijden worden op de minuut vastgelegd, maar kunnen op verzoek individueel worden afgerond, bijvoorbeeld op kwartierbasis.

We bieden ook speciale oplossingen m.b.t. de tijdregistratie. Dus verschillende activiteiten kunnen via speciale schakelaars worden gestempeld. De op deze manier verzamelde gegevens worden vervolgens verwerkt door tijdregistratiesoftware voor de loonadministratie. Dit gebeurt allemaal in realtime - robuust, eenvoudig en eerlijk.

 

Het vastleggen van werktijden wordt een vanzelfsprekendheid met het mobiele GPS-tijdregistratiesysteem van geoCapture. Vaak maken bedrijven gebruik van urenbriefjes bij mobiele werknemers om hun werktijden te registreren. Dit is ingewikkeld en onnauwkeurig. GeoCapture lost dit probleem op via GPS-zenders in voertuigen en transponders voor werknemers.

Het eeuwige thema urenbriefjes

Mobiele werknemers op een bouwlocatie registreren hun werktijden in uur- of werkbriefjes. Vaak wordt dit echter vergeten of eerst dagen later opgeschreven. De vastgestelde tijden zijn dus onnauwkeurig en niet betrouwbaar. Vaak gaan briefjes verloren of bereiken ze de loonadministratie veel te laat. Gedeeltelijk verloren gegevens zorgen ervoor dat de loonadministratie niet op tijd klaar wordt. Zelfs het aftypen van de vaak slecht leesbare gegevens is erg tijdsintensief en foutgevoelig.